Vznik a vývoj laserov

AUTORI:  Branislav Seman & Lukáš Kopernický

                                                                                                                                                                                           

Laserová show -  laser sa stáva vhodným efektom aj pri spoločenských zábavách a podujatiachLaserová show -  laser sa stáva vhodným efektom aj pri spoločenských zábavách a podujatiach

Vznik laserov - história vývoja, fyzikálny princíp fungovania...

                              

            Základné typy - rozdelenie, princíp fungovania niektorých typov...             

    

                              Zaujímavé aplikácie - využitie vo vede, technike, medicíne...

Laserová show -  laser sa stáva vhodným efektom aj pri spoločenských zábavách a podujatiach

        Laserová show -  laser sa stáva vhodným efektom aj pri spoločenských zábavách a podujatiach                                                                                                                                 

     

Copyright (c) MK_4_TEAM, 2002