Klavír

   Klávesový hudobný nástroj, u ktorého sú zdrojom tónu kovové struny, rozochvievané mechanickými údermi drevených kladiviek, pokrytých kožou alebo látkou. Struny a kladivková mechanika sú umiestnené v rezonanènej skrini, ktorá má tvar vtáèieho krídla a je dlhá 150 - 270 cm a široká asi 150 cm. Na širšej strane je umiestnená klávesnica s klávesmi. Biela klávesa je dlhá 150 mm a široká 22 mm. Čierna je dlhá 100 mm a široká 11 mm. V klavírnej stavbe sa vyskytujú dva podstatné druhy odlišných mechaník a to viedenská a anglická mechanika. 
| Mechaniky | Spôsob rozkmitania | Tóny klavíra | Dynamické rozsahy