Je nám ľúto, ale Váš prehliadač nepodporuje Javu

Spojenie Camera Obscura pochádza z latinčiny a prekladá sa ako tmavá komora. Je to vlasne svetlotesná krabica do ktorej je navŕtaný malý otvor. Na vnútornej strane krabice, ktorá leží oproti otvoru sa zobrazuje prostredie, ktoré sa nachádza pred samotnou krabicou. Svetlo sa šíri priamočiaro a svetelné lúče odrazené od predmetov ktoré sú vonku, prechádzajú takmer cez jeden bod - cez malú dierku, preto ich obrazy zachytené na matnici budú prevrátené.

zjednodušený princíp fungovania

Čím viac budeme pozorovaný predmet približovať k otvoru, tým bude jeho obraz väčší. Otvor Camery musí byť veľmi malý, aby bol zobrazený obraz dostatočne ostrý. Malý otvor na tmavej komore spôsobuje jednu nevýhodu. Množstvo dopadajúceho svetla je malé a teda obraz je v tmavej komore pomerne slabý. Tento nedostatok sa dá odstrániť pomocou spojnej šošovky, ktorú nasadíme na miesto malého otvoru. Fotoaparát je v podstate taktiež tmavá komora, len má pred otvorom ktorým prechádzajú svetelné lúče šošovku - objektív.

Tento stručný úvod má za úlohu zorientovať čitateľa v problematike ktorej sa ideme venovať. Nenápadný, jednoduchý a pritom hojne využívaný princíp Camery Obscury sa začína tešiť čoraz väčšej popularite aj v ďalších oblastiach života a preto zaujal aj nás a dovolíme sa mu venovať trocha dôkladnejšie.

Pozn.1: Je zapotreby ešte vysvetliť že pod pojmom Camera Obscura sa nerozumie len jediný konkrétny prístroj - tento pojem totiž zahŕňa všetky zariadenia pracujúce na popísanom princípe (od jednoduchých kartónových krabíc s dierkou na jednej strane až po obrovské miestnosti s komplikovaným mechanicko - optickým zariadením)
Pozn.2: Stránku sme robili čo najzrozumiteľnejším spôsobom a snažili sme sa výjsť v ústrety čo najširšiemu spektru čitateľov.

Ondrej Hugáň & Ján Tišliar