» Projekt semestrálnej práce z fyziky  
 ¤ Obsah  

» Úvod
» Čo dokáže vodná para
» Ako sa zrodia kryštáliky
» Ako rastú kryštáliky
» Fyzikálne vyjadrenie
» Niečo o ľade

 ¤ Ľadové kryštáliky
Ľadové kryštáliky alebo snehové vločky sú jedným z najkrajších javov prebiehajúcich v atmosfére. Poskytujú nám však nielen radosť pri zimných hrách a športoch, ale aj mnoho starostí, problémov a námahy. Čo vlastne vieme o ich vzniku?

V prírode sa stretávame s celým radom rôznych foriem ľadu. Napríklad z búrkových oblakov občas "vypadávajú" krúpy, v zimných mesiacoch sa pri vhodných termodynamických podmienkach vytvárajú rôzne námrazy a inoväte na steblách trávy, oknách domov či drôtoch elektrického vedenia, značnú časť zemského povrchu pokrýva sneh.
 

(c)2002 Dáška Škriteková a Milan Smieško