Ťažisko - hmotný stred

Žilinská Univerzita v Žiline, Jana Benková, 2. ročník