Obsah

1. Úvod 2. Ťažisko 2.1 Definícia 2.2 Veta o ťažisku 2.3 Pohybová rovnica 3.1 Riešené priklady 3.2 Neriešené priklady