TEÓRIA RELATIVITY

Albert Einstein - najvacsi genius
a objavitel teorie relativity

Autor: Rastislav Slepak
Nazov: Teoria relativity - semestralna praca z fyziky
Skola: ZU FRI Detasovane pracovisko Ruzomberok
Sk.rok: 2003/2004
Semester: zimny
Malý úvod do problematiky
teórie relativity.
Práca pojednáva
o stručnej histórii
vzniku teórie relativity
a jej základných princípoch
a dôsledkoch.
STRUČNÝ PREHĽAD

ŠPECIÁLNA TR

VŠEOBECNÁ TR