Úvod do fyziky

prednášajúci: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
   (pre odbory: EF)
Základné definície a pojmy ku skúške z Úvodu do fyziky,
Učebné osnovy Úvodu do fyziky pre fakultu EF

Fyzika

prednášajúci: PaedDr. Peter Hockicko

   (pre odbory: PEDaS, SvF)
Učebné osnovy základného kurzu z fyziky pre fakultu PEDaS a SvF,
Základné definície a pojmy ku skúške z Fyziky,

cvičiaci: PaedDr. Mgr. Peter Hockicko,
prednášajúci: Prof. RNDr. Peter Bury, PhD.

   (pre odbory: EF (Telekomunikačný manažment - ŠPZ))
Zoznam základných pojmov a vzťahov, Otázky ku skúške z Fyziky pre odbory EF, Zadania príkladov
   (pre odbory: PEDaS (ŠPZ))
Zoznam základných pojmov a vzťahov, Otázky ku skúške z Fyziky pre odbory PEDaS (ŠPZ), Zadania príkladov


Fyzika 1

Prehľad základných vzťahov 1, Základné pojmy 1
cvičiaci: PaedDr. Mgr. Peter Hockicko,
prednášajúci: Doc. Ing. Igor Jamnický, PhD. - homepage: fyzika.utc.sk/~jamnic/fyzika1, fyzika.utc.sk/~jamnic/fyzika2, Prof. RNDr. Peter Bury, PhD.

Odporúčané príklady pre FRI, Príklady na výpočtové cvičenia, Zoznam základných pojmov F1, Teoretické otázky
Doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.- homepage: www.lm.utc.sk/~mullerova
Základy fyziky
Doc. Sofia Slabeyciusová, CSc.
Učebné osnovy, Odporúčané príklady, Matematicky aparát fyziky, Testové otázky
Doc. RNDr. Quido Jackuliak, CSc.
Matematicky aparát fyziky


Fyzika 2

Základné pojmy 2
cvičiaci: PaedDr. Mgr. Peter Hockicko,
prednášajúci: Doc. Ing. Igor Jamnický, PhD., Prof. RNDr. Peter Bury, PhD.

Príklady na výpočtové cvičenia, Zoznam základných pojmov F2
Doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
Seminár z fyziky LM, Rozpis výučby v predmete Fyzika II, Rozpis výučby v predmete Elektrofyzika


Laboratórne cvičenia

Laboratórne cvičenia,


Výpočtové cvičenia

Príklady na výpočtové cvičenia, neúčasť na výpočtových cvičeniach a semestrálne práce


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!