POUŽITÁ LITERATÚRA :

 

[1]  Pišút, J.-Frei, V.-Fuka, J.-Lehotský, D.-Široký, J.-Tomanová, E.-Vanýsek, V.: Fyzika pre 4. ročník gymnázia. Bratislava, SPN 1987, 328 s.

[2] Svoboda, E.-Barták, F.-Široká, M.: Fyzika pre technické odbory stredných odborných škôl. Bratislava, SPN 1984, 400 s.

[3]  Bohuněk, J.-Kolářová, R.-Klobušický, K.-Procházková, E.: Fyzika pre 7. ročník základnej školy.   Bratislava, SPN 1991, 143 s.

[4]   Macháček, M.: Fyzika pre 7. ročník základných škôl. Bratislava, SPN 1992, 72 s.

[5]   Filonovič, S. R.: Lúče, vlny, kvantá. Bratislava/Moskva, Alfa a Mir 1987, 208 s.

[6]   Vanovič, J.: Vidíme dobre? Bratislava, SPN 1969, 117 s.

[7]  Feynman, R. P.-Leighton, R. B.-Sands, M.: Feynmanove prednášky z fyziky. Bratislava, Alfa 1982,   496 s.

[8]   Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - optika. Bratislava, Alfa 1979, 360 s.

[9]   Pereľman, J. I.: Zanimateľnaja fyzika 1. Moskva, Nauka 1976, 224 s.

[10] Gregory, P. L.: Razumnyj glaz. Moskva, Mir 1972, 216 s.

[11] Williamson, S. J.-Cummins, H. Z.: Light and color in nature and art. New York, John Wiley and Sons 1983, 488 s.

[12] Öveges, J.: Fyzikální kratochvíle. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965, 290 s.

[13] Chalupková, A.: Praktikum školských pokusov z optiky. Bratislava, UK 1990, 146 s.

[14] Varikaš, V. M.-Varikaš, I. M.-Kimbar, B. A.: Fyzika v živej prírode. Bratislava, SPN 1990, 96 s.

[15] Kašpar, E. a kol.: Didaktika fyziky. Praha, SPN 1978, 356 s.

[16] Koubek, V.: Modelovanie poznávacej činnosti v školskej fyzike, Bratislava, Matematika a fyzika ve škole, r. 17, 1986/87, č. 8, s. 540 – 547

[17] Pál, I.: Deskriptívna geometria videná priestorove. Budapešť/Bratislava, Müszaki Könyvkiadó a SVTL 1964, 169 s.

[18] Felix, M.: Trojrozměrné obrazy, CHIP, r. 4, 1994, č. 12, s. 42 - 58

[19] Magic-3D Magické motívy pro každého, CHIPSpecial Uživatelská praxe, Praha, CHIP 1995, 84 s.

        /katalóg. č.:CH003/

[ 20] Interactive picture in 3D. Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH 1994, 64 s.

[ 21] Nilsson, L.-Lindberc, J.: Ako sa nepoznáme. Martin, Osveta 1989, 76 s.

[22] Silbernagl, S.-Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 1993, 386 s.

[23] Béder, I.: Fyziologické praktikum I. Bratislava, UK 1990, 168 s.

[24] Trojan, S. a kol.: Fyziológia 2. Martin, Osveta 1992, 783 s.

[25] Oláh, Z.: Zrak a súčasný život. Bratislava, Obzor 1981, 248 s.

[26] Oláh, Z. a kol.: Očné lekárstvo. Martin, Osveta 1992, 233 s.

[27] Veselý, Ľ.: Choroby oka. Bratislava, Obzor 1968, 216 s.

[28] Pekařík, J.-Šturma, J.: Výlety pod vlastnú kožu. Bratislava, Mladé letá 1983, 173 s.

[29] Brehm, A. E.: Život zvierat 1. Bratislava, Obzor 1975, 442 s.

[30] Boroš, J.: Základy psychológie. Bratislava, SPN 1987, 496 s.

[31] 41 ľahkých pokusov, ktoré realizujú mladí debrujári od Profesora Scientifixa 2. Bratislava, AMAVET 1996, 71 s.

[32] 40 ľahkých pokusov, ktoré realizujú mladí debrujári od Profesora Scientifixa 3. Bratislava, AMAVET 1996, 67 s.

[33] 49 ľahkých pokusov, ktoré realizujú mladí debrujári od Profesora Scientifixa 4. Bratislava, AMAVET 1996, 83 s.

[34] Serway, R. A.: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 3rd edition. USA, Updated Printing 1992,  1444 s.

[35] Paturi, F. R.: Kronika techniky. Bratislava, Fortuna Print 1993, 654 s.

[36] Fishbane, P. M.-Gasiorowicz, S.-Thornton, S. T.: Physics for Scientists and Engineers. New Jersey, Prentice Hall 1993, 1377 s.

[37] Halliday, D.-Resnick, R.-Walker, J.: Fundamentals of Physics. New York, John Wiley & Sons 1997, 984 s.

[38] Zajac, R.-Šebesta, J.: Historické pramene súčasnej fyziky 1. Bratislava, Alfa 1990, 400 s.

[39] Zajac, R.-Pišút, J-Šebesta, J.: Historické pramene súčasnej fyziky 2. Bratislava, Univerzita Komenského 1997, 211 s.

 

POUŽITÝ PROGRAM :

[I] Kistner, S.: 3D-Phantasies 1.1. Karlsruhe, Appearing Day Software 1994, 1.2 MB.