Zamyslenia ...

Trpezlivosť je moc. Za pomoci času a trpezlivosti sa morušový list premení na hodváb.

čínske príslovie

Čím viac zrniek ryže je na stonke, tým hlbšie sa stonka skláňa. Čím ich je menej, tým stojí vzpriamenejšie.

malajzijské príslovie

Nemyslím na biedu sveta, ale na krásu, ktorá tu aj napriek biede stále zostáva.

Anna Frank

Mnoho životných neúspechov sa odohrá v životoch ľudí, ktorí si, keď sa vzdali, neuvedomili, ako blízko už boli cieľu.

Thomas Edison

Modli sa, ako keby všetko záviselo iba od Boha, a pracuj, ako keby všetko záviselo len od teba.

Sv. Ignác z Loyoly

Živ svoju vieru a tvoje pochybnosti zomrú od hladu.

E. C. McKenzie

Kto nevie, a nevie, že nevie, je blázon – vyhýbaj sa mu... Kto vie, a vie, že vie, je mudrc – nasleduj ho.

arabské príslovie

Na svete nič nezačína a nič nekončí bez kvílenia. Lebo narodili sme sa z bolesti iného a odídeme za prítomnosti bolesti vlastnej.

Francis Thompson

Ježiš neprišiel, aby odstránil utrpenie. Prišiel, aby ho naplnil svojou prítomnosťou.

Paul Claudel

Človek by mal kázať nie slovom, ale svojím životom.

M. L. King, Jr.

S Bohom vyplávaj hoci aj na šíre moria, bez neho neprekračuj ani len prah svojho domu.

ruské príslovie

Pýcha požiera každú možnosť lásky, spokojnosti, ba dokonca zdravého úsudku.

C. S. Lewis

Dávaj pozor na svoje myšlienky, lebo ony sa stanú tvojimi slovami. Dávaj pozor na svoje slová, lebo ony sa stanú tvojimi skutkami. Dávaj pozor na svoje skutky, lebo ony sa stanú tvojím charakterom.

Frank Outlaw

Charakter sa najlepšie prejavuje vo veľkých momentoch, no tvorí sa v malých.

Phillips Brooks

Ak v sebe objavím túžbu, ktorú mi nebude môcť splniť žiadna sila na tomto svete, potom to bude znamenať len jedno: že som bol stvorený pri iný svet.

C. S. Lewis

Všetko, čo pošleme do života iných ľudí sa vráti naspäť k nám.

Edward Markham

Naučili sme sa ako vtáci lietať vo vzduchu a ako ryby plávať v mori. No nenaučili sme sa jednoduchému aktu: ako žiť spolu.

Martin Luther King, Jr.

Ak nie je v nás to, čo je nad nami, čoskoro sa začneme poddávať tomu, čo je okolo nás.

Peter Taylor Forsyth

Nádej pomáha viere, aby sa stimulovala, keď ďaleko ľahším riešením by boli pochybnosti.

E. C. McKenzie

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

Kaz 3,1

Ak sa semeno v čiernej zemi môže zmeniť na takú prenádhernú ružu, čím sa potom môže stať srdce človeka na svojej dlhej púti k hviezdam?

G. K. Chesterson

Strach ťa môže energizovať presne tak, ako ťa energizuje napríklad vysokokalorická čokoládová tyčinka. Strach ti pomáha byť sústredeným a v strehu.

pilot Chuck Yeager

V našom vnútri prebýva päť veľkých nepriateľov pokoja: hrabivosť, nezriadená ambicióznosť, závisť, hnev a pýcha.

Petrarca

zdroj: zamyslenia@centrum.sk