Fyzika

Java aplety pre fyziku


Walter Fendt
Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Slovenská verzia
 
Slowakisch
www.walter-fendt.de/ph14sk   (Java 1.4, 13 apletov, 2003-01-14)
www.walter-fendt.de/ph11sk   (Java 1.1, 13 apletov, 2003-01-14)
Download
Deutsch English Français Espańol Italiano Dansk
Português Nederlands Koreanisch Polnisch Isländisch Griechisch

Mechanika
Pohyb s konštantnęm zręchlením 2.11.2000 - 14.1.2003
Kladkostroj 24.3.1998 - 14.1.2003
Zákon páky 2.11.1997 - 15.1.2003
Newtonova kolíska 4.11.1997 - 15.1.2003
Hydrostatickę tlak v kvapalinách 3.2.1999 - 15.1.2003
Vztlaková sila v kvapalinách 19.4.1998 - 15.1.2003
 
Kmitanie a vlnenie
Zložené kyvadlo 5.7.1998 - 15.1.2003
 
Elektrodynamika
Magnetické pole priameho vodiča s prúdom 18.9.2000 - 15.1.2003
Generátor 8.5.1998 - 15.1.2003
Ohmov zákon 23.11.1997 - 15.1.2003
Elektromagnetickę oscilačnę okruh 23.10.1999 - 15.1.2003
 
Termodynamika
Stavové zmeny ideálneho plynu 25.12.1999 - 15.1.2003
 
Atómová fyzika
Fotoefekt 20.2.2000 - 15.1.2003


Walter Fendt, 15. Januar 2003

Matematika Astronómia
Matematika - aplety
(obsah)
Astronómia - aplety
(obsah)


Copyright
Awards and Links