Pre chvíle zábavy a oddychu:

... and God said:
Zrnká múdrosti

Aj múdry schybí ... - zaujímavé výroky študentov
Dilbertova teoréma - o tom, prečo vedci, učitelia, analytici a programátori nemôžu zarobiť toľko ako top manažéri
Čo človek nevymyslí ... - pobavte sa nad niektorými skutočnými inštrukciami nalepenými na konzumných a iných produktoch
Zamyslenia - zdroj: zamyslenia@centrum.sk
Matematická rozprávka

Ako to bolo s infinitezimálnym počtom - zaspomínajte si na matematickú analýzu
Demo programy

Thin Lens - source: Fu-Kwun Hwang - NTNU JAVA Virtual Physics Laboratory - www.phy.ntnu.edu.tw/java/
Ray Tracing - Simple Lens - source: Raman Pfaff - Converging Lens - www.explorelearning.com
Virtual Prism - source: Raman Pfaff - Virtual Prism - www.explorelearning.com
Orbit Simulator - source: Raman Pfaff - www.ppsa.com
Spektrum - zdroj: Natt - natt.ttweb.sk
Pružina, Harmonický pohyb, Kyvadlo, - zdroj: Martin Smida
Lom svetla - zdroj: Rastislav Pacek & Miroslav Piroh
Obvod striedavého prúdu - zdroj: Jozef Molnár
Physical Applets

Vector Field Simulation, - source: Paul Falstad's Home Page - www.falstad.com
Coupled Oscillation Simulation,
Electrostatics Simulation,
3-D Magnetostatic Field,
Gas Molecules Simulation,
Ripple Tank Simulation,
Fourier Series Simulation,
Differential Equation Solver,
Lissajous Figures,

Java Applets on Physics, - source: Walter Fendt - Java Applets on Physics - www.walter-fendt.de/ph11sk
Hry

Zahrajte si golf
The Black Hole - source: Raman Pfaff - www.ppsa.com
Snowflake Designer - by Raman Pfaff
Piškôrky
Help

Ultimate Calculator - kalkulačka
Kalkulačka pre fyzikov
ScreenSaver

Stiahnite si šetrič obrazovky vo formáte fvp_04.exe alebo fvp_04.scr

Podporné programy

Pre používanie a správne fungovanie interaktívnych programov a stránok, ktoré obsahujú javovský kód, java skripty, macromedia shockwave a flash súbory, doporučujeme nainštalovať nasledujúci softvér:
Macromedia: Shockwave Player, Flash Player 6 AX, Flash Player 6
Java: Java 2 Runtime Environment, SE 1.4.1_01
Acrobat: Acrobat Reader 5.1 EN

© Materiály na týchto stránkach sú používané s vedomím a súhlasom daných autorov. Ďalšie informácie môžete čerpať z pôvodných zdrojov literatúry.