Obporúčaná literatúra - e - books:


Zbierka úloh z fyziky 1 - Q. Jackuliak, I. Baják, D. Vajda, P. Hockicko
Fyzika v príkladoch - A. Kučerová, J. Müllerová, www.lm.utc.sk/~mullerova
E - skriptá Fyzika 1 - Katedry fyziky,
E - fyzika - Kolektív katedier fyziky STU BA, (alebo www.kf.sjf.stuba.sk/stu_online/index.html)
Vektory - I. Červeň, (alebo www.kf.sjf.stuba.sk/vektory/index.htm)
Kvantová mechanika I, Matematické metódy fyziky (A4), (A5) - Radoslav Bohm, Martin Klimo, zdroj: www.ddp.fmph.uniba.sk/~bohm
Kmity a vlny, Štatistická fyzika a termodynamika + príklady, Fyzika pre matematikov + príklady - V. Černý, zdroj: sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~cerny
Kapitoly z optiky pre technikov - M. Dado, I. Turek, J. Štelina, L. Bitterer, S. Turek, E. Grolmus, P. Stibor
Štúdium relaxačných mechanizmov akustickými metódami - P. Hockicko
Doplnkové materiály k prednáškam základného kurzu z fyziky - D. Pudiš


Electromagnetic field theory, Elmag. field theory - exercises - Bo Thide, Teória elektromagnetického poľa, zdroj: www.plasma.uu.se/CED/Book
Motion Mountain - Chtistoph Schiller - concepts of modern physics, available at: www.motionmountain.net/slovak.html
Essential Physics 1, Introduction to Groups, Invariants & Particles, The age of Einstein - Frank Firk - an intensive introduction for potential Physics majors, a book for Seniors and Advanced Juniors majoring in the Physical Sciences and a brief introduction to Einstein's Theories of Special and General Relativity for the general reader, zdroj: http://www.physicsforfree.com/essential.html, http://www.physicsforfree.com/intro.html, http://www.physicsforfree.com/ageofeinstein.html
1 Newtonian Physics, 2 Conservation Laws, 3 Vibrations and Waves, 4 Electricity and Magnetism, 5 Optics, 6 The Modern Revolution in Physics, - Benjamin Crowell - The Light and Matter series of introductory physics textbooks, source: www.lightandmatter.com


Fyzika II - Petr Kulhánek, zdroj: www.aldebaran.cz
Elektrina a magnetizmus - zaujímavé problémy, Teoretická mechanika - Petr Kulhánek,


Физика - А. Черноуцан

© Materiály na týchto stránkach sú používané s vedomím a súhlasom daných autorov. Ďalšie informácie môžete čerpať z pôvodných zdrojov literatúry.