Výsledky ankiet:

  

Na otázku:

Myslíte si, žeby spoplatnenie vysokoškolského štúdia zvýšilo kvalitu výuky na VŠ?

V čase:

október 2005 - apríl 2006
Odpovedalo:

áno

15 %15 %15 %  15 % 

(37)

 
 

nie

79 %79 %79 % 79 % 

(185)

 
 

neviem

4 %4 %4 %  4 % 

(10)

 
     

spolu:

(232)

 
Záver: Dnes už nie je nič zadarmo a titul by chceli všetci.

Na otázku:

Prečo (by) ste sa rozhodli pre štúdium na vysokej škole? Kôli:

V čase:

december 2004 - máj 2005
Odpovedalo:

titulu

34,20 %34,20 %34,20 %  34,20 % 

(66)

 
 

peniazom

24,35 %24,35 %24,35 % 24,35 % 

(47)

 
 

vedomostiam

41,45 %41,45 %41,45 %  41,45 % 

(80)

 
     

spolu:

(193)

 
Záver: Ešte stále sú mnohé veci, ktoré majú prednosť pred vzdelaním a vedomosťami.

Na otázku:

Aká forma vzdelávania vám viac vyhovuje - dištančná (e-learning) alebo prezenčná (prednášky)?

V čase:

máj 2004 - november 2004
Odpovedalo:

e-learning

36,92 %36,92 %36,92 %  36,92 % 

(48)

 
 

prednášky

30,00 %30,00 %30,00 % 30,00 % 

(39)

 
 

žiadna

33,08 %33,08 %33,08 %  33,08 % 

(43)

 
     

spolu:

(130)

 
Záver: Najvyšší čas zamyslieť sa, prečo vlastne študujeme.

Na otázku:

Považujete fyziku za potrebnú pre vaše ďalšie pôsobenie?

V čase:

máj 2003 - august 2003
Odpovedalo:

považujem

53,89 %53,89 %53,89 %  53,89 % 

(97)

 
 

nepovažujem

26,67 %26,67 %26,67 % 26,67 % 

(48)

 
 

zaobídem sa bez nej

19,64 %19,64 %19,64 %  19,64 % 

(35)

 
     

spolu:

(180)

 
Záver: Viac ako polovica opýtaných a hlasujúcich považuje fyziku sa potrebnú. Takže je najyyšší, čas, aby sa štúdiu fyziky začala venovať väčšia pozornosť.

Na otázku:

Odkiaľ sa pripájate na tieto stránky?

V čase:

február 2003 - apríl 2003
Odpovedalo:

Slovensko

25,15 %25,15 %25,15 %  25,15 % 

(126)

 
 

Česká republika

71,05 %71,06 %71,06 % 71,06 % 

(356)

 
 

ostatné krajiny

3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % 

(19)

 
     

spolu:

(501)

 
Záver: Ako sa zdá, vzdelanie sa nielen viac cení v zahraničí, ale je oň aj väčší záujem ako doma.

Na otázku:

Čo myslíte, je potrebné, aby sa venovala väčšia pozornosť fyzike na základných a stredných školách?

V čase:

november 2002 - január 2003
Odpovedalo:

Áno

62,28 %62,28 %62,28 %  62,28 % 

(208)

 
 

Nie

34,43 %34,43 %34,43 % 34,43 % 

(115)

 
 

Neviem

3,23 %3,23 %3,23 %  3,23 % 

(11)

 
     

spolu:

(334)

 
Záver: Ako vidno aj z vašich odpovedí, je naozaj potrebné viac sa venovať fyzike na základnom a strednom stupni vzdelávania. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať len toľko, že z roka na rok majú študenti väčšie nedostatky v oblasti pojmov, zákonov, a taktiež aj pri riešení príkladov.

Na otázku:

Chceli by ste aj ďalšie príklady z fyziky?

V čase:

júl - október 2002
Odpovedalo:

Áno

87,67 %87,67 %87,67 %  87,67 % 

(192)

 
 

Nie

5,48 %5,48 %5,48 % 5,48 % 

(12)

 
 

Je mi to jedno

6,85 %6,85 %6,85 %  6,85 % 

(15)

 
     

spolu:

(219)

 
Záver: Ďakujem všetkým za prejavenú snahu a povzbudenie, a keďže má to svoj význam, môžem povedať, že aj naďalej budem pracovať na ďalších riešených príkladoch z fyziky.